Trang Chủ
1
Sản Phẩm
2
CPC Thanh tuyến tính tiêu chutẩtn- STANDARD BEARING LINEAR GUIDE-CPC
3
CPC ARR/HRR/LRR series4

TAIWAN CPC-Thanh tuyến tính / Slide block-CPC-Standard 4-Row Roller-type Linear Guide.ARR/HRR/LRR35,45

Đài loan - Taiwan - CPC Linear guide 台灣直得

ARR15MN / ARR15ML / ARR20MN/ ARR20ML / ARR35MN / ARR45MN / ARR45ML /ARR55MN / ARR55ML
HRR15MN/ HRR15ML / HRR20MN / HRR25ML / HRR25MXL / HRR35MN / HRR35ML / HRR35MXL / HRR45MN / HRR45ML / HRR45MXL / HRR55MN / HRR55ML / HRR55MXL
LRR35MN / LRR35ML / LRR35MXL / LRR45MN / LRR45ML / LRR45MXL / LRR55MN / LRR 55ML / LRR55MXL