Trang Chủ
1
Tin Mới
2
EXHIBITION
3
MTA VIETNAM July 7~10, 20214
CÔNG TY TNHH SXTM NGỌC SƠN 2C93/4, Ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
The 30th VIETNAM INTERNATIONAL TRADE FAIRDate: April 14/15/16/17, 2021ADD: ICE-91 TRAN HUNG DAO, HANOI http://www.bearing-vn.com/hot_389083.html VIETNAM EXPO 2021 2021-06-15 2022-06-15
CÔNG TY TNHH SXTM NGỌC SƠN 2C93/4, Ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam http://www.bearing-vn.com/hot_389083.html
CÔNG TY TNHH SXTM NGỌC SƠN 2C93/4, Ấp 2, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam http://www.bearing-vn.com/hot_389083.html
https://schema.org/EventMovedOnline https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode
2021-06-15 http://schema.org/InStock $NT 0 http://www.bearing-vn.com/hot_389083.html